“Hey Siri, show me my Life Goals list.”

"هی Siri، لیست هدفهای زندگیمو بهم نشون بده"

وقتی که روز پر مشغله و پر ماجرایی را همچون بازیگر معروف، راک پیش رو دارید،قطعا به روش هوشمندانه ای برای مدیریت و رسیدگی به تمام کارهایتان نیاز پیدا خواهید کرد.خوشبختانه ، Siri همیشه و همه جا همراه شماست و منتظر دستورات شماست تا هر زمان که به آن نیاز پیدا کردید به شما کمک کند. با وجود Siri تنها با گفتن کار خود، آنرا تمام شده حساب کنید!

تیزر تبلیغاتی سیری اپل با حضور راک