رویداد استثنائی اپل

در 21 شهریور راس ساعت 9:30 شب جهت مشاهده سخنرانی و رونمایی اپل برای نخستین بار در سالن تئاتر استیوجابز به ما ملحق شوید.

پوشش زنده رویداد در اپل مگ