شرایط ضمانت نامه

1- ارائه کارت ضمانت نامه جهت استفاده از خدمات پس از فروش الزامی است.

2- حفظ اطلاعات شخصی، مشکلات نرم افزاری و یا سیستم عامل بر عهده خریدار است.

3- هرگونه تغییرات نرم افزاری یا تغییر سیستم عامل (Root, Custom Rom) که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد، مشمول این ضمانت نامه نمی باشد.

4- در صورت عدم وجود سریال یا مخدوش بودن برچسب ضمانت و یا شماره سریال آن، محصول شامل ضمانت نمی باشد.

5- خریدار موظف است در هنگام خرید محصول از تطابق سریال محصول و شماره سریال ذکر شده بر روی کارت ضمانت اطمینان حاصل نماید.

6- محصولاتی که توسط افرادی غیر از کارشناسان این مرکز باز و یا مورد تعمیرات قرار گیرند، مشمول این ضمانت نمی باشند.

7- عیوب فنی که در اثر ضربه، آتش سوزی، آب، نوسانات برق، مواد شیمیایی و استفاده غلط و غیرمعمول از محصول در آن به وجود آمده باشد و یا هرگونه تغییرات فیزیکی و آسیب ظاهری، شکستگی، ترک خوردگی و سایر مواد مشابه، به تشخیص کارشناسان این مرکز، شامل این ضمانت نمی شوند.

8- شرایط کامل ضمانت نامه در سایت این شرکت قابل رویت می باشد و دریافت ضمانت نامه به منزله قبول کامل شرایط توسط خریدار است.