شرایط گارانتی آروند دارای دو طرح مختلف است؛

 • ۱. شرایط ضمانت سبز:
  1. ۱) دستگاه با مدل و مشخصات مندرج در کارت هوشمند سبز، دارای ۱۸ ماه ضمانت و ۳۶ ماه پشتیبانی طبق استاندارد کارخانه سازنده است.
  2. ۲) اگر دستگاه در ماه اول ضمانت دچار مشکل سخت افزاری طبق استاندارد کارخانه سازنده گردد، با دستگاه سالم (بدون لوازم جانبی) تعویض خواهد شد.
  3. ۳) اگر دستگاه در طول ضمانت دچار مشکل سخت افزاری طبق استاندارد کارخانه سازنده گردد، در صورتی که در مدت ۱۵ روز کاری مشکل مرتفع نشود، دستـگاه جایگزین تحـویل و در صـورتی که در مدت یک ماه مشکل مرتفع نشود، با دستگاه سالم (بدون لوازم جانبی) پس از کسر استهلاک ماهانه ۲% مدت زمان استفاده توسط مشتری تعویض خواهد شد. در صورت موجود نبودن دستگاه در انبار شـــرکت دستگاه با مدل مشابه با توافق خریدار تعویض می گردد. لازم به ذکر است سقف تعهد مالی آروند قیمت مندرج در فاکتور و کارت هوشمند ضمانت است.
  4. ۴) بروز هرگونه عیوب فنی و ظاهری که در اثر ضربه، شکستگی، ریختن مایعات، نوسانات برق و هرگونه تعمیر توسط افراد غیرمجاز ایجاد شده باشد، دستگاه را از تعهد شرکت آروند خارج می نماید.
  5. ۵) عملکرد مطلوب شارژر و باطری دستگاه شامل سه ماه ضمانت شرکت آروند است.
  6. ۶) استفاده از هرگونه لوازم جانبی غیر استاندارد که باعث سوء عملکرد دستگاه شود، دستگاه را از ضمانت آروند خارج می سازد.
  7. ۷) در ضمانت کنسول های بازی دسته های بازی و دوربین دارای سه ماه ضمانت شرکت آروند است.
  8. ۸) هزینه حمل دستگاه برای استفاده از خدمات بر عهده خریدار است.
  9. ۹) لوازم جانبی از قبیل هندزفری،کابل شارژر و … در تعهد شرکت آروند نیست.
  10. ۱۰) در صورت بروز مشکل برای دستگاه، آروند مسئولیتی نسبت به اطلاعات شخصی مشتری نخواهد داشت.
  11. ۱۱) در صورت مخدوش بودن هولوگرام یا عدم تطابق شماره سریال دستگاه با سریال مندرج در کارت عضویت، دستگاه از تعهد شرکت آروند خارج است.
  12. ۱۲) فعال بودن اکانت‌های شخصی (Family PassCode, Find My iPhone, Google Account, Apple Account) بر روی دستگاه هنگام تحویل به مرکز خدمات،دستگاه را از تعهد آروند خارج می سازد.
  13. ۱۳) در صورت تعویض کلی دستگاه، مدت زمان باقی مانده از دوره ضمانت دستگاه معیوب به دستگاه جدید منتقل خواهد شد.
 • ۲. شرایط ضمانت تکمیلی طلایی:
  1. ۱) دستـگاه با مـدل و مشخصـات منـدرج در کـارت هوشمند طلایـی دارای ۱۸ مـاه ضمانت تکمیلی و ۳۶ ماه پشتیبانی طبق استاندارد کارخانه سازنده است.
  2. ۲) اگر دستگاه در سه ماه اول ضمانت دچار مشکل سخت افزاری طبق استاندارد کارخانه سازنده گردد، با دستگاه سالم (بدون لوازم جانبی) پس از کسر استهلاک ماهانه ۲٪ تعویض خواهد شد.
  3. ۳) اگر دستگاه در مدت ضمانت دچار مشکل سخت افزاری طبق استاندارد کارخانه سازنده گردد، درصورتی که در مدت ۱۵ روز کاری مشکل مرتفع نشود، دستـگاه جایگزین تحـویل و در صورتی که در مـدت یک ماه مشکل مرتفع نشود، با دستگاه سالم (بدون لوازم جانبی) پس از کسر استهلاک ماهانه ۲٪ مدت زمان استفاده توسط مشتری تعویض خواهد شد. در صورت موجود نبودن دستگاه در انبار شرکت دستگاه با مدل مشابه با توافق خریدار تعویض می گردد. لازم به ذکر است سقف تعهد مالی آروند قیمت مندرج در فاکتور و کارت هوشمند ضمانت است.
  4. ۴) عملکرد مطلوب شارژر و باطری دستگاه شامل شش ماه ضمانت شرکت آروند است.
  5. ۵) استفاده از هرگونه لوازم جانبی غیر استاندارد که باعث سوء عملکرد دستگاه شود، دستگاه را از گارانتی آروند خارج می سازد.
  6. ۶) لوازم جانبی از قبیل هندزفری،کابل شارژر و … در تعهد شرکت آروند نیست.
  7. ۷) پاسخگویی شبانه روزی برای دارندگان ضمانت طلایی با تلفن ۴۲۵۲۸۰۷-۰۹۰۲ در نظر گرفته شده است.
  8. ۸) در ضمانت کنسول‌های بازی، دسته‌های بازی و دوربین دارای ۳ ماه ضمانت شرکت آروند است.
  9. ۹) هزینه حمل دستگاه برای استفاده از خدمات بر عهده مشتری است.
  10. ۱۰) در صورت بروز هرگونه مشکل برای دستگاه، آروند مسئولیتی نسبت به اطلاعات شخصی مشتری نخواهد داشت.
  11. ۱۱) هرگونه تعمیر توسط افراد غیر مجاز ، دستگاه را از تعهد آروند خارج می نماید.
  12. ۱۲) فعال بودن اکانت های شخصی (Family PassCode, Find My iPhone, Google Account, Apple Account) بر روی دستگاه هنگام تحویل به مرکز خدمات،دستگاه را از تعهد آروند خارج می سازد.
  13. ۱۳) در صورت مخدوش بودن هولوگرام یا عدم تطابق شماره سریال دستگاه با سریال مندرج در کارت عضویت، دستگاه از تعهد شرکت آروند خارج است.
  14. ۱۴) ‌بروز هرگونه حادثه که در اثر ضربه، شکستگی، ریختن مایعات و نوسانات برق ایجاد شود مشمول شرایط ذیل است: در شرایط فوق آروند فقط یکبار خسارت وارده را در طول مدت ضمانت تکمیلی برابر ارزش روز دستگاه و حداکثر تا میزان مبلغ مندرج در فاکتور خرید و کارت هوشمند ضمانت پس از کسر فرانـشیز و استهلاک از طریق تعمیر دستگاه، تعــویض آن یا پرداخت نقدی به انتخاب مرکز خدمات جبران خسارت می نماید.
  15. ۱۵) میزان فرانشیز خسارت جزئی ۱۵٪ (حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال) و خسارت کلی ۲۵٪ و استهلاک ماهیـانه ۲٪ است.
  16. ۱۶) در صورت بروز حادثه مرجع تشخیص دهنده تعمیر، تعویـض جزئی و تعویـض کـلی مرکز خدمات آرونـد است.
  17. ۱۷) در شرایط بروز حادثه حداقل زمان ارائه خدمات (تعمیر یا تعویض) و یا جبران خسارت حداقل ۱۵ روز کاری است.
  18. ۱۸) در صورت تعویض کلی دستگاه،کارت ضمانت تکمیلی دستگاه معیوب باطل و با درخواست مشتری با پرداخت هزینه مصوب شرکت ، کارت ضمانت تکمیلی برای دستگاه جدید صادر می گردد.