ما تمامی ایراداتی که ناشی از نقص فرآیند تولید و نقص در عملکرد دستگاه باشد را خدمات پس از فروش می کنیم.

کلیه محصولات ما به جز مواد مصرفی ها شامل 18 ماه خدمات پس از فروش استاندارد فالنیک (ایران اچ پی) هستند.

در صورت خرید پک های خدمات پس از فروش مدت زمان خدمات پس از فروش قابل افزایش می باشد.

در صورتیکه خرابی دستگاه ناشی از عوامل بیرونی مانند: نوسانات برق، نفوذ مایعات، آتش سوزی، سقوط و وارد آمدن ضربه، استفاده نادرست ازدستگاه، تخریب عمدی، سرویس و تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز و استفاده از لوازم مصرفی نامرغوب و غیر استاندارد و هرگونه ایراد فیزیکی باشد ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

سایر موارد عمومی خدمات پس از فروش، که برای همه محصولات مصداق دارند:

در حفظ کارت ضمانتنامه دقت فرمایید، زیرا المثنی صادر نمی گردد.

هزینه های حمل دستگاه به تعمیرگاه های مجاز شرکت بعهده خریدار می باشد.

دریافت کارت خدمات پس از فروش به منزله پذیرش شرایط ضمانتنامه از طرف خریدار می باشد.

ارائه کارت ضمانتنامه جهت رفع عیب دستگاه الزامی است، در غیر این صورت هزینه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت میگردد. ضمانتنامه فقط با برچسب هولوگرام و یا نشانهای شرکت دارای ارزش قانونی می باشد، درصورت مخدوش شدن و یا عدم وجود هولوگرام این کارت فاقد اعتبار می باشد.

چنانچه پلمپ دستگاه باز شده باشد و یا شماره سریال ضمانتنامه یا دستگاه مخدوش و یا با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط است.

خدمات تعمیر و رفع اشکال دوران ضمانت حتی المقدور در داخل کشور توسط کارشناسان شرکت ایران اچ پی یا مراکز ذیصلاح انجام میگردد.

چنانچه انجام این خدمات در داخل کشور میسر نباشد، به صلاحدید شرکت ایران اچ پی، دستگاه به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات ضمانت در خارج از کشور منتقل و یا در صورت لزوم به کشور مبداء انتقال می یابد، که در این موارد انجام خدمات ضمانت بین دو هفته تا دو ماه به طول خواهد انجامید. هزینه های ارسال و بازگشت و پیگیری مراحل انجام کار با شرکت ایران اچ پی است، ولی هزینه تغییراتی که به تشخیص شرکت سازنده از شمول ضمانت خارج می باشد از خریدار نقداً دریافت می گردد.